Odluka Saveza logoraša BiH u Švedskoj o Udruženju logoraša Norrköping

Informacija o odluci Saveza logoraša BiH u Švedskoj

Udruženjima i članovima Saveza logoraša BiH u Švedskoj:

Nakon dugog perioda njihove vlastite neaktivnosti, nesudjelovanja u radu Saveza i nepoštivanja odluka najviših organa Saveza, Skupština Saveza logoraša BiH u Švedskoj je na Skupštini održanoj 15. aprila 2012.g. u Jönköpingu, donijela odluku o prestanku članstva Udruženja logoraša Norrköping u Savezu logoraša BiH u Švedskoj. Također, zbog nepostojanja saradnje sa Savezom, nepoštivanja odluka i samovoljnog djelovanja po pitanju administriranja tužbi naših članova iz Švedske, donešena je i odluka da se Benjamin Topalović ne može više baviti aktivnostima oko tužbi u ime našeg Saveza, niti zastupati naše članove po bilo kojem pitanju.

Na osnovu gore navedenog dajemo ovu zvaničnu informaciju da u ime Saveza logoraša BiH u Švedskoj, Udruženje logoraša Norrköping, a ni lično Benjamin Topalović, nemaju više pravo nikakvog zastupanja, niti obavljanja bilo kakvih poslova oko administriranja tužbi.

Izet Bešić, predsjednik

Dan bijelih traka

31 Maj, Svjetski dan bijelih traka

Savez Logorasa BiH u Svedskoj je donio odluku da se pridruzi grupi ”ZAUSTAVIMO PORICANJE GENOCIDA” te je u nasim lokalima Göteborg, Jönköping i Växjö pokrenuo aktivnosti. Läs mer