O nama

Savez logoraša Bosne i Hercegovine u Švedskoj je nepolitička organizacija koja okuplja žrtve agresije na BiH koje su prisilno odvedene i internirane u koncentracione logore na prostoru bivše Jugoslavije, a koje trenutno žive na području Švedske. Punopravnim članom Saveza mogu postati i članovi uže familije logoraša, kao i roditelji, bračni drugovi i djeca nestalih, ubijenih ili naknadno umrlih logoraša.

Savez ima za cilj okupljanje bivših logoraša te zaštitu njihovog statusa i zakonsko reguliranje njihovih prava, kao i terapiju kroz socijalno druženje.

Savez logoraša BiH u Švedskoj osnovan je 2009.g. i sastoji se od lokalnih udruženja u gradovima: Jönköping, Göteborg, Växjö i Värnamo.

Od 2011.g. Savez logoraša BiH u Švedskoj je učlanjen u Savez logoraša Bosne i Hercegovine.


 

Odlukom sa godišnje Skupštine Saveza logoraša Švedske održane 6. aprila 2014.

Aktuelni sastav Izvršnog odbora:

Nedin Bećirbegović, predsjednik nedin.becirbegovic@bhkr.se 

Izeta Burazerović, sekretar izeta.burazerovic@bhkr.se

Naser Ibrahimović, blagajnik naser_bosna7@hotmail.com

Članovi odbora:

Sejad Duračak, Omer Zuko, Melina Glavaš i Edin Glavaš

Nadzorni organ:

Sead Soldin, Bakir Dizdar i Zijad Ališić

 

-------------------------------
Updatirao Z.K. 24.09.2014