Svenska

Bosnien Hercegovinas koncentrationslägerfångarnas riksförbund i Sverige  är opolitisk organisation som förenar offer under agression mot Bosnien och Hercegovina vilka har blivit anhållna mot sin vilja och internerade i koncetrationläger inom forna Jugoslavien och som nu bor i Sverige.

Riksförbundets mål är att förena koncetrationlägerfångarna, skydda deras status och rättigheter, samt att tillhandahålla terapi i form av socialt umgänge.

Riksförbundet bildades 2009 och består av fyra lokala föreningar i Jönköping, Göteborg, Växjö och Värnamo.

Sedan år 2011 är Riksförbundet medlemsorganisation i Koncentrationslägerfångarnas riksförbund i Bosnien Hercegovina.


Vid protokollet av årsmöte som skedde den  6. april 2014.

Styrelse:

Nedin Bećirbegović, ordförande nedin.becirbegovic@bhkr.se 

Izeta Burazerović, sekreterare izeta.burazerovic@bhkr.se

Naser Ibrahimović, kassör naser.ibrahimovic@bhkr.se

Medlemmar:

Sejad Duračak, Omer Zuko, Melina Glavaš i Edin Glavaš

Kontrollanter:

Sead Soldin, Bakir Dizdar i Zijad Ališić

Hemsida: www.bhkr.se

kontakt@bhkr.se

Lokala föreningar:

goteborg@bhkr.se

jonkoping@bhkr.se

vaxjo@bhkr.se

varnamo@bhkr.se

———————————————————–
Cirklar ULG
Gigantisk massgrav gravs upp i bosnien 2013

-------------------------------
Uppdaterad Z.K. 30.01.2019