Dan državnosti BiH

U Jönköpingu je 25. novembra 2012.g. obilježen Dan državnosti BiH. U organizaciji svečanosti su učestvovali Udruženje logoraša Jönköping, BKD Udruženje Sarajevo Huskvarna i IOGT-NTO Udruženje NUR.

Voditeljica programa je bila sekretar Udruženja logoraša Jönköping Melina Glavaš, a u ime organizatora posjetiocima se obratio predsjednik Udruženja logoraša Jönköping i Saveza logoraša BiH u Švedskoj Izet Bešić.

U kulturnom dijelu programa nastupile su folklorne grupe djece i omladine iz BKD Udruženja Sarajevo Huskvarna i dramska sekcija IOGT-NTO Udruženja NUR.

Dan ranije, u Gislavedu je 24. novembra 2012.g. održana zajednička manifestacija BiH organizacija na nivou Švedske povodom Dana državnosti BiH. Ove godine glavni organizator je bio Savez BiH udruženja u Švedskoj, a domaćini BiH udruženje “Bosna i Hercegovina“ Gislaved. Predstavnik Saveza logoraša BiH u Švedskoj na toj svečanosti je bio naš potpredsjednik Edin Pezo.

Poziv na Tribinu o logorima i promociju Saveza logoraša BiH u Švedskoj – VÄRNAMO, 11. novembar 2012.g.

POZIV NA JAVNU TRIBINU O LOGORIMA U BIH

I

PROMOCIJU SAVEZA LOGORAŠA BIH U ŠVEDSKOJ

Savez logoraša  BiH u Švedskoj  uz pomoć BiH organizacije Fudbalski klub ”Ljiljan” Värnamo organizuje javnu tribinu o logorima u BiH i promociju Saveza logoraša BiH u Švedskoj. Ova aktivnost Saveza logoraša je usmjerena na širenje istine o agresiji na BiH i upoznavanje naših građana u Švedskoj sa postojanjem i radom našeg Saveza, kao i osnivanje novih lokalnih udruženja.

DATUM:              Nedjelja, 11. novembar 2012.g.

MJESTO:            FK „Ljiljan“ Värnamo, Gränsgatan 17

VRIJEME:           14:00 h

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovoj aktivnosti Saveza logoraša BiH u Švedskoj.

Izet Bešić, predsjednik Saveza

Održana Bajramska akademija i Jubilej 15 godina BEMUF-a

U Boråsu, na prvi dan Bajrama, 26. oktobra 2012.g. održana je svečana Bajramska akademija i Jubilej 15 godina BEMUF-a, Muslimanskog Omladinskog Saveza Švedske.

Na Akademiju i Jubilej bio je pozvan i Savez logoraša BiH u Švedskoj. U ime našeg Saveza skupu se dodjelom cvijeća i prigodnim govorom sa čestitkama obratio potpredsjednik Edin Pezo. Svečanost je protekla u izuzezno lijepoj i svečanoj atmosferi. Bili su prisutni svi bosansko-hercegovački savezi u Švedskoj. U programskom dijelu učestvovali su horovi ilahija iz Göteborga, Gislaveda i Lidköpinga. Dodijeljene su zahvalnice i skromni pokloni zaslužnim pojedincima.

Povodom jubileja 20. godina Merhameta Švedske

Povodom svog jubileja 20 godina postojanja i rada Merhamet Švedske se obratio Savezu logoraša BiH u Švedskoj sa željom da se napiše informacija o saradnji te dvije organizacije u proteklom periodu. Sa zadovoljstvom smo napisali tu informaciju i čestitamo Merhametu Švedske na jubijelu 20 godina postojanja i rada. Njihovi postignuti rezultati u proteklom periodu su zaista impozantni s obzirom na njihove resurse i uslove rada.

Sa iskrenim čestitkama na dosadašnjim uspjesima Merhametu Švedske upućujemo i našu želju za postizanjem još boljih rezultata u budućnosti i daljem nastavku naše saradnje.

Saradnja Saveza logoraša BiH u Švedskoj i Merhameta Švedske 

Merhamet Švedske je daleko veća i starija organizacija od Saveza logoraša BiH u Švedskoj. Merhamet Švedske je zapravo i puno više od organizacije. Merhamet je postao u pravom smislu riječi humanitarna institucija BiH dijaspore u Švedskoj. Sa takvom širinom djelovanja kakvu jedna institucija dijaspore ima, kao i zrelošću njegovog rukovodstva, Merhamet Švedske je uvijek na vrijeme prepoznao vrijednost i značaj svake organizacije koja okuplja bilo koju kategoriju građana BiH dijaspore u Švedskoj. Tako je i u slučaju organiziranog djelovanja specifične kategorije kao što su logoraši, Merhamet Švedske odmah u samom početku osnivanja i rada Saveza logoraša BiH u Švedskoj, pružio svaku moguću podršku. Znajući da, dugoročno gledano, samo razvijanje BiH dijaspore u Švedskoj omogućava sigurnu budućnost i za kvalitetan rad Merhameta Švedske.

Savez logoraša BiH u Švedskoj je osnovan 31. oktobra 2009.g. u Jönköpingu. Uprkos tome što je brojčano gledano Savez logoraša najmanja organizacija BiH dijaspore u Švedskoj, Merhamet je odmah pružio podršku osnivanju i u više navrata konkretno pomogao sam razvoj Saveza logoraša u prve dvije godine njegovog djelovanja. Na tome je Savez logoraša BiH u Švedskoj veoma zahvalan Merhametu Švedske.

Prilikom humanitarnih akcija koje se realiziraju u lokalnim udruženjima ili na nivou Saveza logoraša BiH u Švedskoj, uvijek je aktuelna saradnja sa Merhametom Švedske koji tehnički veoma kvalitetno odradi konkretnu humanitarnu i akciju i podrži je dodatno sa vlastitim sredstvima, tako da konačni rezultat akcije bude i veći od prvobitno prikupljenih sredstava.

Pozitivni primjeri naše saradnje su prikupljanje i slanje pomoći za RVI Klub sjedeće odbojke „Čelik ’07” iz Zenice i za Nedžada Dolu, demobilisanog borca iz Sarajeva.

Posjeta Institutu za istraživanje genocida i Savezu logoraša BiH u Sarajevu

16. jula 2012.g. delegacija Saveza logoraša BiH u Švedskoj i Udruženja logoraša iz Danske obavila je dvije posjete u Sarajevu.
Obavljena je posjeta Savezu logoraša BiH i Institutu za istraživanje genocida u Sarajevu. U delegaciji su bili predsjednik i potpredsjednik Saveza logoraša BiH u Švedskoj Izet Bešić i Edin Pezo, a ispred Udruženja logoraša iz Danske u delegaciji je bio Ekrem Pekaz. 

Posjeta Savezu logoraša BiH je obavljena u cilju direktnog kontakta sa matičnom organizacijom u BiH radi efikasnijeg rada i saradnje. Razmijenjena su iskustva u realizaciji dosadašnjih aktivnosti i izvršeno je okvirno planiranje za saradnju u narednom periodu. Domaćin u ime Saveza logoraša BiH bio je predsjednik Šaćir Srebrenica.

Glavni domaćin prilikom posjete Institutu za istraživanje genocida je bio dr. Smail Čekić. Dr. Čekić je sa svojim saradnicima srdačno dočekao našu delegaciju i obavljen je izuzetno koristan sastanak povodom buduće saradnje našeg Saveza sa Institutom.

Prilikom posjete Institutu dogovoreni su vidovi saradnje u narednom periodu koja je planirana da se odvija u više segmenata. U planu je između ostalog i eventualna posjeta predstavnika Instituta našem Savezu u Švedskoj u okviru aktivnosti obilježavanja Dana logoraša 9. maja 2013.g. kao i druge aktivnosti na dugoročnoj osnovi.

Informaciju sa tekstom i fotografijama pripremio: Izet Bešić.

Odluka Saveza logoraša BiH u Švedskoj o Udruženju logoraša Norrköping

Informacija o odluci Saveza logoraša BiH u Švedskoj

Udruženjima i članovima Saveza logoraša BiH u Švedskoj:

Nakon dugog perioda njihove vlastite neaktivnosti, nesudjelovanja u radu Saveza i nepoštivanja odluka najviših organa Saveza, Skupština Saveza logoraša BiH u Švedskoj je na Skupštini održanoj 15. aprila 2012.g. u Jönköpingu, donijela odluku o prestanku članstva Udruženja logoraša Norrköping u Savezu logoraša BiH u Švedskoj. Također, zbog nepostojanja saradnje sa Savezom, nepoštivanja odluka i samovoljnog djelovanja po pitanju administriranja tužbi naših članova iz Švedske, donešena je i odluka da se Benjamin Topalović ne može više baviti aktivnostima oko tužbi u ime našeg Saveza, niti zastupati naše članove po bilo kojem pitanju.

Na osnovu gore navedenog dajemo ovu zvaničnu informaciju da u ime Saveza logoraša BiH u Švedskoj, Udruženje logoraša Norrköping, a ni lično Benjamin Topalović, nemaju više pravo nikakvog zastupanja, niti obavljanja bilo kakvih poslova oko administriranja tužbi.

Izet Bešić, predsjednik