förbjudet – nummer i författarens namn ej tillåtet = 2