Odluka Saveza logoraša BiH u Švedskoj o Udruženju logoraša Norrköping

Informacija o odluci Saveza logoraša BiH u Švedskoj

Udruženjima i članovima Saveza logoraša BiH u Švedskoj:

Nakon dugog perioda njihove vlastite neaktivnosti, nesudjelovanja u radu Saveza i nepoštivanja odluka najviših organa Saveza, Skupština Saveza logoraša BiH u Švedskoj je na Skupštini održanoj 15. aprila 2012.g. u Jönköpingu, donijela odluku o prestanku članstva Udruženja logoraša Norrköping u Savezu logoraša BiH u Švedskoj. Također, zbog nepostojanja saradnje sa Savezom, nepoštivanja odluka i samovoljnog djelovanja po pitanju administriranja tužbi naših članova iz Švedske, donešena je i odluka da se Benjamin Topalović ne može više baviti aktivnostima oko tužbi u ime našeg Saveza, niti zastupati naše članove po bilo kojem pitanju.

Na osnovu gore navedenog dajemo ovu zvaničnu informaciju da u ime Saveza logoraša BiH u Švedskoj, Udruženje logoraša Norrköping, a ni lično Benjamin Topalović, nemaju više pravo nikakvog zastupanja, niti obavljanja bilo kakvih poslova oko administriranja tužbi.

Izet Bešić, predsjednik