Posjeta Institutu za istraživanje genocida i Savezu logoraša BiH u Sarajevu

16. jula 2012.g. delegacija Saveza logoraša BiH u Švedskoj i Udruženja logoraša iz Danske obavila je dvije posjete u Sarajevu.
Obavljena je posjeta Savezu logoraša BiH i Institutu za istraživanje genocida u Sarajevu. U delegaciji su bili predsjednik i potpredsjednik Saveza logoraša BiH u Švedskoj Izet Bešić i Edin Pezo, a ispred Udruženja logoraša iz Danske u delegaciji je bio Ekrem Pekaz. 

Posjeta Savezu logoraša BiH je obavljena u cilju direktnog kontakta sa matičnom organizacijom u BiH radi efikasnijeg rada i saradnje. Razmijenjena su iskustva u realizaciji dosadašnjih aktivnosti i izvršeno je okvirno planiranje za saradnju u narednom periodu. Domaćin u ime Saveza logoraša BiH bio je predsjednik Šaćir Srebrenica.

Glavni domaćin prilikom posjete Institutu za istraživanje genocida je bio dr. Smail Čekić. Dr. Čekić je sa svojim saradnicima srdačno dočekao našu delegaciju i obavljen je izuzetno koristan sastanak povodom buduće saradnje našeg Saveza sa Institutom.

Prilikom posjete Institutu dogovoreni su vidovi saradnje u narednom periodu koja je planirana da se odvija u više segmenata. U planu je između ostalog i eventualna posjeta predstavnika Instituta našem Savezu u Švedskoj u okviru aktivnosti obilježavanja Dana logoraša 9. maja 2013.g. kao i druge aktivnosti na dugoročnoj osnovi.

Informaciju sa tekstom i fotografijama pripremio: Izet Bešić.