ULG Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
BOSNIEN HERCEGOVINAS KONCENTRATIONSLÄGER-OFFER FÖRENING GÖTEBORG
Datum: 12. Februari 2017
Tid: 12:00h till 13:30 (13:30-15:30-fika)
Plats: NBV lokal Postgatan 5, 411 13 Göteborg

Förslag dagordning:

01. Årsmötes öppnande
02. Val av årsmötesordförande
03. Val av årsmöte sekreterare
04. Val av protokolljusterare
05. Godkännande av dagordningen
06. Fastställande av röstlängd
07. Årsmötets behöriga utlysande
08. Verksamhets, ekonomisk och revisors berättelse och fastställande av balansräkning
09. Godkännande av verksamhet, ekonomiskt och revisionsberättelse
10. Verksamhets och budget presenternas för 2017
12. Godkännande av verksamhet och budget för 2017
13. Årsmötes avslutande

—————————————-
Ordförande: Sead Soldin
Varmt Välkomna

Tribina

Dana 11 februara 2017, 18:00,

Islamska zajednica Bošnjaka u Göteborgu organizuje predavanje na temu o
KONCENTRACIONIM LOGORIMA u Bosni i Hercegovini
u saradnji sa Savezom logoraša Svedske.

Tema večeri:
– Pokretna izložba fotografija na temu logori,
– Priče preživjelih logoraša,
– Prikazivanje filma na istu temu.

Adresa:
Generalgatan 2 b, velika sala džemata Göteborg.
Dobrodošli!