KALLELSE

Härmed kallas medlemmar i BOSNIEN HECEGOVINAS KONCENTRATIONSLÄGER-OFFER FÖRENING i GÖTEBORG till ordinarie årsmöte.

Datum: söndag den 23.02.2020 
Plats: Mölndalsvägen 30C, 412 63 Göteborg
Tid: kl. 13:00

Bosnien och Hercegovinas koncentrationsläger-offer förening Göteborg

ULG-Udruzenje logorasa Göteborg 

www.bhkr.se

Orgnr: 855100-7803   BG: 392-0675   Plusgiro: 505579-3