Tužbe

 SAVEZ LOGORAŠA BIH SARAJEVO

Tel: 00387-33-210301

info@logorasibih.ba

Informacije o advokatima

Informacije o dijelu advokata s kojima Savez logoraša surađuje u predmetima za naknadu štete:

Sarajevo

– Alagić Damir, ulica Jadranska bb, Sarajevo, tel. 033 981 163, 062 440007

– Šehić Nedţla, ulica Hiseta 15, Sarajevo, tel. 033 214 174

Mostar

– Đuliman Nijaz, ulica Krpića 4, Mostar, tel. 036 580 012

– Zaimović Reuf, ulica Adema Buća 24, tel. 061 209 599

Tuzla

– Mešić Hajrudin, ulica Maršala Tita 89, Tuzla, tel. 035 263 428

– Dizdarević Mirsada, ulica Maršala Tita 113 do, 035 254 172

Travnik

– Ribić Adis, ulica Bosanska 42 A, Travnik, tel. 030 512 188

Cazin

– Lojić Jadranka, ulica Cazinskih brigada S-16, Cazin, tel. 037 539 212

– Mujakić Muhamed, ulica Nurije Pozderca 15, Cazin, 037 511-847.

Livno

– Goran Bradarić, ul. Gabrijela Jurkića 9, 80101 Livno 034 204 932, 063 371 011

Brčko

– Muhamed Lišić, ul. Safvet bega Bašagića 1 A, Brĉko, tel. 049 220 589, 062 207 702.

Također, u nastavku su i informacije o dokumentaciji koju je neophodno dostaviti advokatima, a više detalja o tome ćete dobiti od njih samih.

Potrebno je advokatima dostaviti relevantnu dokumentaciju:

-kopije dokumentacije (Uvjerenje Saveza logoraša BiH,

-potvrdu MKCK ili potvrdu komisije za traženje nestalih,

-medicinsku dokumentaciju kojom raspolažete),

-te svu drugu dokumentaciju vezanu za boravak i posljedice boravka u logoru.

 

Također, kako bi bili oslobođeni od plaćanja sudskih taksi, neophodno je dostaviti i:

-EVENTUALNA DOKUMENTACIJA O ODUZIMANJU PREDMETA, ODREĐIVANJU PRITVORA ITD.

-DOKAZI O PRIMANJIMA

-PLATNA LISTA

-ČEK OD PENZIJE

-POTVRDA S BIROA

-UVJERENJE O STATUSU CIVILNE ŽRTVE RATA

-UVJERENJE POREZNE UPRAVE DA NIJE POREZNI OBVEZNIK

-EVIDENCIJA IZ GRUNTA U MJESTU PREBIVALIŠTA O NEPOKRETNOSTIMA

-KUĆNA LISTA

Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Senad Jusufbegović.