Članstvo

Članstvo u Savez logoraša BiH u Švedskoj mogu ostvariti:
1. Osobe koje su boravile u logoru.
NAPOMENA: Učlanjenje mogu izvršiti i osobe koje trenutno još nemaju registraciju o statusu logoraša pri Savezu logoraša u BiH (registracija se može izvršiti naknadno).
2. Članovi uže porodice osobe koja je boravila u logoru.
3. Roditelji, bračni drugovi i djeca nestalih, ubijenih ili naknadno umrlih logoraša.

Učlanjenje se vrši pri jednom od lokalnih udruženja po slobodnom izboru, ali se preporučuje geografski najbliže udruženje. Trenutno udruženja logoraša postoje u gradovima: Jönköping, Göteborg, Växjö i Värnamo.

Proces učlanjenja se sastoji od ispunjavanja i dostavljanja pristupnice u članstvo, te plaćanja članarine.

Pristupnica u clanstvo SLBHS 2013

Članarina košta 100 kr./godišnje po familiji i plaća se lokalnom udruženju u kojem je izvršeno učlanjenje.

E-mail adrese naših lokalnih udruženja:

goteborg@bhkr.se

jonkoping@bhkr.se

vaxjo@bhkr.se