O nama

Savez logoraša Bosne i Hercegovine u Švedskoj je nepolitička organizacija koja okuplja žrtve agresije na BiH koje su prisilno odvedene i internirane u koncentracione logore na prostoru bivše Jugoslavije, a koje trenutno žive na području Švedske. Punopravnim članom Saveza mogu postati i članovi uže familije logoraša, kao i roditelji, bračni drugovi i djeca nestalih, ubijenih ili naknadno umrlih logoraša.

Savez ima za cilj okupljanje bivših logoraša te zaštitu njihovog statusa i zakonsko reguliranje njihovih prava, kao i terapiju kroz socijalno druženje.

Savez logoraša BiH u Švedskoj osnovan je 2009.g. i sastoji se od lokalnih udruženja u gradovima: Jönköping, Göteborg, Växjö.

Od 2011.g. Savez logoraša BiH u Švedskoj je učlanjen u Savez logoraša Bosne i Hercegovine.


Odlukom sa godišnje Skupštine Saveza logoraša Švedske održane 7. Maj 2017 god.

Aktuelni sastav Izvršnog odbora:

Predsjednik: Sejad Duračak

Podpredsjednik: Melina Glavaš

Blagajnik: Naser Ibrahimović

Sekretar: Nijaz Mujkanović

Članovi odbora:

Nedin Bečirević, Izeta Burazerović i Edin Glavaš

Nadzorni organ:

Sead Soldin, Bakir Dizdar i Zijad Ališić

NBV kontakt: Izet Bešić

-------------------------------
Updatirao Z.K. 12.11.2017