Svenska

Bosnien Hercegovinas koncentrationslägerfångarnas riksförbund i Sverige  är opolitisk organisation som förenar offer under aggression mot Bosnien och Hercegovina vilka har blivit anhållna mot sin vilja och internerade i koncentrationsläger inom forna Jugoslavien och som nu bor i Sverige.

Riksförbundets mål är att förena koncentrationslägerfångarna, skydda deras status och rättigheter, samt att tillhandahålla terapi i form av socialt umgänge.

Riksförbundet bildades 2009 och består av tre lokala föreningar i Jönköping, Göteborg, Växjö.

Sedan år 2011 är Riksförbundet medlemsorganisation i Koncentrationslägerfångarnas riksförbund i Bosnien Hercegovina.


Vid protokollet av årsmöte som skedde den  7. maj 2017.

Styrelse:

Sejad Duračak, ordförande

Melina Glavaš. vice ordförande

Nijaz Mujkanović, sekreterare

Naser Ibrahimović, kassör

Medlemmar:

Nedin Bečirević, Izeta Burazerović i Edin Glavaš

Kontrollanter:

Sead Soldin, Bakir Dizdar i Zijad Ališić

NBV kontakt: Izet Bešić

Hemsida: www.bhkr.se

kontakt@bhkr.se

Lokala föreningar:

goteborg@bhkr.se

jonkoping@bhkr.se

vaxjo@bhkr.se

———————————————————–
Cirklar ULG
Gigantisk massgrav gravs upp i bosnien 2013